Aki a gsmbazar.hu oldalaira hirdetést, reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel (a továbbiakban: Felhasználó), egyben elfogadja jelen üzleti szabályzatot.

1.) A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:
a.) jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
b.) indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz
c.) spam hirdetésnek minősül

2.) Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:
a) A gsmbazar.hu oldaláról kimutató internetes link;
b) burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;
c) megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vonatkozik);
d) minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

3.) Jogok és kötelezettségek
A Felhasználók jogai és kötelezettségei:
a) Felhasználó tudomásul veszi , hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
b) Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is
c) A gsmbazar.hu által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel.
d) A Felhasználó a regisztrációval beleegyezik, hogy az általa regisztrált e-mail címre a gsmbazar.hu reklám üzeneteket küldjön.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

a) A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
b) A Szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket - akár ingyenesek, akár olyanok, amelyekért valamilyen formában fizettek a felhasználók - a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje.
c) A Szolgáltató tiszteletben tartja a Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.
d) A gsmbazar.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a gsmbazar.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog a Szolgáltatót illeti.
e) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az gsmbazar.hu oldalon megjelentetett hirdetéseket felhasznála és megjelentesse saját nyomtatott és online kiadványaiban.
f) A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
g) A Szolgáltató arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.
h) Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A gsmbazar.hu a Mozilla Firefox legfrissebb változatának használatát támogatja.
i) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.
j) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye.
k) A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel

I. Felelősség kizárása

1.) A gsmbazar.hu oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. A gsmbazar.hu üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a gsmbazar.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik a gsmbazar.hu oldalain elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.
2.) A gsmbazar.hu nem vállal felelősséget:
a) az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
b) az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
c) a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
d) a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
e) egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
f) felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;
g) a rendszer használatából adódó károkért,
h) bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A gsmbazar.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

III. Egyéb rendelkezések

1.) A gsmbazar.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát mind az általuk üzemeltetett weboldal, mind pedig az azon szereplő hirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében.
2.) Fenntartjuk továbbá a hirdetések, reklámok és egyéb, A gsmbazar.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát az alábbi esetekben:
a) megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;
b) jogsértést megvalósító hirdetés;
c) a netikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés;
d) duplikált hirdetés (egy hirdetés azonos kategórián belüli, ugyanazon hirdető által történő többszöri feladása) Egy regisztrált partner csupán egyszer tölthet fel egy adott hirdetést. Mindazon hirdetések, melyek megszegik a fent említett szabályokat azonnali törlésre kerülnek.

3.) Egy adott e-mail cím vagy telefonszám csak egy hirdető adatai között szerepelhet.

4.) A hirdetések szöveges részében csak a hirdetéssel kapcsolatos információk szerepelhetnek.

5.) Fenntartjuk a gsmbazar.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, vagy nem megfelelő formátumú.

A gsmbazar.hu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.